Vyhodnocení projektu

“Alma mater Studiorum” : příklad dobré praxe ve vzdělávání učitelů

"Alma Mater Studiorum": an example of good practice of teacher education

PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D.,

vedoucí Centra environmentálníého vzdělávání a výchovy,

 katedra biologie a environmentálních studií PedF UK v Praze

Anotace: Projekt Alma Mater Studiorum, který byl realizován v letech 2010-2012, se zaměřuje na další vzdělávání učitelů a pedagogických pracovníků Středočeského kraje v oblasti EVVO (environmentální výchova, vzdělávání a osvěta). V rámci projektu vytvořili odborníci (lektoři) z různých pracovišť převážně Univerzity Karlovy 22 kurzů (15 seminářů a 7 exkurzí), které byly následně akreditovány MŠMT a ke kterým byly připraveny informační brožurky. Celkově bylo projektem podpořeno více 961 účastník z řad cílové skupiny. V tomto příspěvku popíšeme proces tvorby seminářů a exkurzí (počínaje výzkumným hledáním témat - "bílých míst" české EVVO", konče výběrem lektorů) a podělíme se s nabytými zkušenostmi. Ve výzkumné části příspěvku budeme hodnotit několik vybraných otázek z dotazníku, který účastníci vyplňovali. 

Abstract: Alma Mater Studiorum project was conducted in the years 2010-2012. The project focused on training teachers in environmental education. The project was set up 15 seminars and 7 excursions. All seminars and excursions have been accredited by Ministry of Education. Lecturers to their respective programs had written publications. Programs were attended 961 participants. In this paper we will present the objectives and the basis for the preparations of seminars and excursions. We will present the experience of the organizers and lecturers. In the research section of the article we will evaluate the selected questions from the questionnaire that participants filled in the project.

Celý text naleznete v příloze pdf níže. Zde je odkaz.
Ċ
Kateřina Jančaříková,
3. 12. 2012 11:53
Comments