Semináře‎ > ‎

Ekologie společenstev a ekomorfologie obratlovců

aneb Jak komu zobák narost´                                                                    RNDr. Jindra Mourková, Ph.D.
Seminář je určený především učitelům biologie (2.stupeň a střední školy), pedagogickým pracovníkům ekocenter a vedoucím přírodovědných kroužků.

V rámci přednášky ze zoogeografie se účastníci seznámí s historickými souvislostmi rozšíření různých skupin živočichů na Zemi. Na příkladech ptáků a savců se seznámí s tvarovými přizpůsobeními k určitému způsobu života u nepříbuzných skupin na různých kontinentech.


Praktikum z ekomorfologie se zaměřuje na tvarovou rozmanitost lebek savců a ptáků v souvislosti s přijímanou potravou. Účastníci si v rámci kurzu vyzkouší určování živočichů podle lebek a získají návrhy dalších praktických úloh pro využití ve vlastní výuce, některé z nich si na místě budou moci vyzkoušet.
Ċ
Viktor,
13. 10. 2010 8:40
ċ
Mourkova_Pracovnilisty.pdf
(537k)
Jindra Mourková,
6. 1. 2011 3:25
Comments