Semináře‎ > ‎

Vzdělávání (AAE) za pomoci drobných živočichů

PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D., Bc. Jana Bravencová

Seminář je určen učitelkám a učitelům z prvního stupně a učitelkám MŠ.


AAE čili Animal Assisted Education (vzdělávání za pomoci živočichů) se rozvíjí v terapeuticky nebo pedagogicky zaměřených atkivitách ve všech zemích Evropské unie. Humánně-animální interakce se zařaly využívat jako jedna z cest zmírňování prohlubujícího se odcizování člověka přírodě. Tento seminář seznamuje s terminologií a problematikou zooasistence ve školách, upozorňuje na spontánní trend „návratu k chovatelství" na českých školách a doporučuje prostředky, jak třídní chov zefektivnit.


Učitelé dostanou rady, jaké zvíře je vhodné a jaké je nevhodné pro využití při výuce a vzdělávání.

Budou seznámeni s příkaldy dobré praxe - jak jiní učitelé živé tvory využívají.

Nabízí také několik autentických návštěvních programů – aktivit pro předškolní a mladší školní děti – a informuje o výběru vhodných druhů, jedinců pro třídní chovy.


Návštěvní programy (ukázka):

Pes a jeho řeč

Křeček

Jak chodí rak?

Straší nás strašilka?

Ċ
Viktor,
13. 10. 2010 8:40
Comments