Semináře‎ > ‎

Metody sběru, preparace a uchovávání přírodnin

pro výukové sbírky ve škole

RNDr. Jan Mourek,Ph.D. a RNDr. Eva Lišková, CSc.


Seminář je určen především učitelům biologie na středních školách nebo na druhém stupni ZŠ, kteří se chtějí dozvědět, jak nejlépe udržovat a vylepšovat své výukové sbírky.Tento kurz je věnován především zoologickým sbírkám a jejich využití ve výuce ve škole i mimo školu. Zaměříme se na objekty makroskopické, které lze pozorovat pouhým okem nebo lupou. Seznámíme se s jednoduchými metodami jak biologické objekty sbírat, správným způsobem je usmrtit, konzervovat a upravit do podoby učební pomůcky nebo exponátu ve sbírce, jak sbírky ošetřovat a chránit i jak opravit exponáty poškozené.Ċ
Viktor,
13. 10. 2010 8:37
Comments