Semináře pro gymnázia a střední školy

Seznam seminářů pro gymnázia a střední školy

 

 

Název

 

Garant, lektor

Interdisciplinární propojení

Praktické úlohy a projekty z mikrobiologie

 

RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D., Mgr. Eva Tarabová

Bi, výchova ke zdraví

Co je ekologické nemůže být ekonomické? (aneb Požírají ekonomické principy přírodu?)

doc. Hana Scholleová. VŠE

 

matematika, ZSV, český jazyk, popř. ekonomika podniku  (SEŠ)

Digitální fotografie pro potřeby učitele

PhDr. Petr Novotný

ICT

Statistické zpracování dat na PC

PhDr. František Mošna

ICT, matematika

Metody přípravy mikroskopických preparátů pro školní výuku

Mgr. Mourek, RNDr. Lišková, Csc.

biologie

Metody sběru, preparace a uchovávání přírodnin pro výukový sbírky ve škole

Mgr. Mourek, RNDr. Lišková, Csc.

biologie

Výroba z přírodních materiálů

ing. Judita Kapicová, lektorka lidové tvorby

pracovní činnost

Ekologie společenstev
a ekomorfologie obratlovců (aneb Jak komu zobák narost?)

 

Mgr. Jindra Mourková

 biologie

 

Comments