Semináře

Odborným garantem všech seminářů je PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D., v případě potřeby ji neváhejte kontaktovat na jancarikova(zavinac)post.cz.

Zde naleznete informace o seminářích připravených a nabízených v rámci projektu Alma mater.
 • Na semináře se může přihlásit jakýkoli pedagog ze Středočeského kraje - účast bude po dobu dvou let plně hrazena z ESF (pro účastníky tedy zdarma).
 • Semináře jsou akreditovány MŠMT (č.j. 10460/2010-25-296) s paltnostéí do 15. 6. 2013. Absolventi dostanou certifikát o absolvování kurzu po každém semináři.
 • Přihlašování na semináře probíhá pomocí elektronického formuláře, který je dostupný z lišty vlevo nebo můžete využít uvedené telefonní číslo či výše uvedený e-mail kontakt.
 • Každý účastní semináře obdrží výtisk metodických materiálů k danému semináři.
 • Školy, které zajistí (na různých kurzech) celkem 40 účastí, dostanou BONUS: celou knihovničku - všechny v projektu vydané publikace.

Termíny vybraných seminářů naleznete

 • v Google-kalendáři na stránce "Základní informace",
 • u každého jednotlivého semináře v tabulce,
 • můžete zjistit pomocí e-mail nebo telefonického kontaktu,
 • nebo je můžete dokonce i ovlivňit.

Obvyklá místa konání seminářů

 • "Hloubětín" - budova PedF, Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Hloubětínská 26, Praha 9 - Hloubětín (5 min pěšky od stanice M Hlubětínská),
 • "Rettigovka" - budova PedF, M.D. Rettigové 4, Praha 1 (5 min pěsky od M Národní, 1 min od zastávky tramvají),
 • "Brandýs"- budova PedF, Královická 915, Brandýs nad Labem (20 min od M Letňany),
 • můžete dokonce i ovlivňit (pozvat si tzv. mobilní lektory k Vám do školy, do města).

Místa konání vybraných seminářů naleznete

 • v Google-kalendáři na stránce "Základní informace",
 • u každého jednotlivého semináře v tabulce,
 • můžete zjistit pomocí e-mailu nebo telefonického kontaktu.

Přehled seminářů


Podrobnosti k jednotlivým aktivitám jsou k dispozici pod odkazy názvů. Termíny konání se dozvíte prostřednictvím kalendáře na hlavní stránce (všechny již uskutečněné i zatím plánované). V případě dotazů nás můžete kdykoliv kontaktovat.
Pokud zajistíte skupinu 10 a více účastníků, ozvěte se. Mobilní lektoři (tj. nevázaní na laboratoře) přijedou za Vámi na místo Vámi určené.

Číslo

Typ (délka)

Název

Lektor

Interdisciplinární propojení

Cílová skupina

1.

Seminář

(6 h)

Praktické úlohy a projekty z mikrobiologie

RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D., Mgr. Eva Tarabová

biologie, výchova ke zdraví

pedagogové 2. stupně ZŠ, gymnázií a SŠ (aprobace biologie)

2.

Seminář

(6 h)

Možnosti výtvarné výchovy v rámci environmentálního vzdělávání na ZŠ

PhDr. Jan Šmíd, Ph.D.

VV, estetika

pedagogové výtvarné, resp. estetické výchovy ZŠ

3.

Seminář

(6 h)

Jak vzdělávat pro udržitelný rozvoj

PhDr. Tereza Vošahlíková

 oblast environmentální

pedagogové MŠ

4.

Seminář

(6 h)

Co je ekologické nemůže být ekonomické? (aneb Požírají ekonomické principy přírodu?)

doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D.

matematika, ZSV, český jazyk, ekonomika, resp. ekonomika podniku (SEŠ)

pedagogové SŠ (ZSV, koordinátoři EVVO, učitelé ekonomie a matematiky) a také 2. stupně ZŠ

5.

Seminář

(4 h)

Matematika a environmentální výchova (Aneb kolik má housenka tělních článků?)

RNDr. Alice Bílá, Ph.D.

matematika

pedagogové 1. stupně ZŠ

6.

Seminář

(5 h)

Digitální fotografie pro potřeby učitele

PhDr. Petr Novotný

ICT

nespecificky - všichni pedagogové se zájmem o digitální fotografii

7.

Seminář

(6 h)

Statistické zpracování dat na PC

RNDr. František Mošna

ICT

nespecificky - všichni pedagogové se zájmem

8.

Seminář

(7 h)

Metody přípravy mikroskopických preparátů pro školní výuku

RNDr. Eva Lišková, CSc.

biologie

pedagogové 2. stupně ZŠ, gymnázií a SŠ, kteří se chtějí naučit zpracovávat data pomocí statistických metod

9.

Seminář

(7 h)

Metody sběru, preparace a uchovávání přírodnin pro výukový sbírky ve škole

Mgr. Jan Mourek

biologie

pedagogové 2. stupně ZŠ, gymnázií a SŠ (aprobace biologie)

10.

Seminář

(6 h)

Jak může inspirovat lesní a venkovní pedagogika : zkušenosti z MŠ Semínko

Magdaléna Kapuciánová, ředitelka MŠ Semínko v Toulcově dvoře

oblast environmentální

pedagogové MŠ

11.

Seminář

(6 h)

Výroba z přírodních materiálů

Ing. Judita Kapicová, lektorka lidové tvorby

pracovní činnost

nespecificky - pedagogové MŠ, ZŠ, SŠ (včetně vychovatelů a koordinátorů EVVO)

12.

Seminář

(6 h)

Ekologie společenstev
a ekomorfologie obratlovců (Aneb
Jak komu zobák narost?)

Mgr. Jindra Mourková

biologie

pedagogové 2. stupně ZŠ a SŠ (aprobace biologie)

13.

Seminář

(6 h)

Proč se nebát chemie

PhDr. Martin Adamec

chemie, průřezová témata

pedagogové 2. stupně ZŠ a SŠ (aprobace biologie)

14.

Seminář

( 6 h)

Vzdělávání (AAE) za pomoci malých živočichů

PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D., Bc. Jana Bravencová

oblast environmentální, průřezové téma EV

pedagogové MŠ a 1. stupně ZŠ

15.

Seminář

(6 h)

Ekonaratologie : vyprávění a příběhy o přírodě a pro přírodu

PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D.

jazyk a komunikace

pedagogové ZŠ se zájmem a vyprávění příběhů a narativní pedagogiku

 


Comments