Kontakt

Kontaktní osobou je:
 
PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D.
Vedoucí Centra environmentálního vzdělávání UK-PedF Praha
Katedra biologie a environmentálních studií

UK-PedF Praha
M. D. Rettigové 4  Praha 1, PSČ 116 39

http://cevv-uk-pedf.blog.cz/
e-mail: jancarikova@post.cz nebo katerina.jancarikova@pedf.cuni.cz


Přihláška na všechny akce konané v rámci projektu.

Podřízené stránky (1): Realizační tým
Comments