Nabídka vzdělávacích seminářů a exkurzí pro pedagogy!

 

Úvodní informace (projekt již byl ukončen)

Níže uvedený přehled je kompletním a pravidelně aktualizovaným seznamem všech kurzů a seminářů nabízených v rámci projektu Alma Mater Studiorum. Ty se konají v pravidelných termínech průběžně zveřejňovaných v našem kalendáři počínaje zářím 2010 a jsou podporovány z ESF.

Hlavní důvody, proč se daných aktivit zúčastnit jsou následující:
  • Připraveno je 15 seminářů a 7 exkurzí na rozličná témata se společným pojítkem EVVO, vedených odborníky v daných oblastech.
  • Všechny aktivity v nabídce jsou akreditovány MŠMT a účastníci po jejich absolvování získají nejen cenné zážitky a informace, užitečné vzdělávací materiály, které budou moci použít ve výuce, ale také příslušné osvědčení o dalším vzdělávání
  • Seminářů a exkurzí se mohou zúčastnit všichni pedagogové MŠ, ZŠ, SŠ či gymnázií rozličných aprobací či zájmů (uvedené cílové skupiny jsou pouze orientační), vychovatelé i koordinátoři EVVO se zájmem o environmentalistiku.
  • Můžete absolvovat jen jeden seminář nebo jednu exkurzi nebo jich můžete absolvovat více (i všechny). Každý se může zúčastnit jejich libovolného počtu.
  • Semináře se budou odehrávat převážně v budovách Pedagogické fakulty UK v Brandýse nad Labem, Praze (vybavené laboratoře), příp. v konkrétních lokalitách, na které jsou zaměřeny (viz přehled níže). Řada lektorů je však připravena osobně přijet přímo do Vaši školy či uspořádat seminář v některém ze středočeských středisek environmentální výchovy či na jiném místě.
  • V případě, že se z jedné školy zúčastní více jak 40 účastníků na různých kurzech, získá daná instituce kompletní knihovničku všech vzdělávacích materiálů, v rámci projektu vydaných. Ty čítají stovky plnobarevných stran zaměřených na probíraná témata v oblasti environmentalistiky.
  • Pro pedagogy působících ve středočeském Kraji jsou všechny aktivity hrazeny projektem CZ.1.07/1.3.04/02.0010 a zúčastněným tak přihlášením nevznikají žádné náklady. V případě exkurzí je dokonce hrazena i doprava.
 

Alma mater

Jak se přihlásit?

Pokud Vás projekt Alma Mater Studiorum zaujal a chcete se přihlásit jako jednotlivec, není nic snadnějšího, než si vybrat konkrétní aktivitu z níže uvedeného přehledu, zkontrolovat si v kalendáři její nejbližší konání a vyplnit stručnou přihlášku. Následně obdržíte v řádu dní informační zprávu s dalšími podrobnostmi. Pokud máte zájem o více kurzů, vyplňte přihlášku pro každý z nich zvlášť. V případě jakýchkoliv dotazů či vytvoření individuálního rozvrhu se neváhejte obrátit na kontaktní osoby projektu.

Pokud máte zájem se přihlásit jako organizovaná skupina (škola, environmentální centrum či jiná instituce), minimálně alespoň deset osob, neváhejte nás kontaktovat telefonicky na čísle 725 353 003. V takovém případě lze dohodnout zcela individuální termíny, který Vám nejvíce vyhovují, vlastní místo konání (např. u Vás ve škole) a není nutné pro každou osobu jednotlivě vyplňovat přihlášku. I Vy nás samozřejmě můžete kontaktovat elektronicky.

S přihlášením prosím neotálejte, jednotlivé aktivity jsou omezeny místem i počtem opakování!

Přehled seminářů a exkurzí

Podrobnosti k jednotlivým aktivitám jsou k dispozici pod odkazy názvů. Kdy se konají se dozvíte prostřednictvím kalendáře výše (nejbližší budoucí) nebo na hlavní stránce (všechny již uskutečněné i zatím plánované). V případě dotazů nás můžete kdykoliv kontaktovat.

Semináře

Číslo

Délka

Název

Lektor

Interdisciplinární propojení

Cílová skupina

1.

(6 h)

Praktické úlohy a projekty z mikrobiologie

RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D.

Mgr. Eva Tarabová

biologie, výchova ke zdraví

pedagogové 2. stupně ZŠ, gymnázií a SŠ (aprobace biologie)

2.

(6 h)

Možnosti výtvarné výchovy v rámci environmentálního vzdělávání na ZŠ

PhDr. Jan Šmíd, Ph.D.

VV, estetika

pedagogové výtvarné, resp. estetické výchovy ZŠ

3.

(6 h)

Jak vzdělávat pro udržitelný rozvoj

PhDr. Tereza Vošahlíková

 oblast environmentální

pedagogové MŠ

4.

(6 h)

Co je ekologické nemůže být ekonomické? (aneb Požírají ekonomické principy přírodu?)

doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D.

matematika, ZSV, český jazyk, ekonomika, resp. ekonomika podniku (SEŠ)

pedagogové SŠ (ZSV, koordinátoři EVVO, učitelé ekonomie a matematiky) a také 2. stupně ZŠ

5.

(4 h)

Matematika a environmentální výchova (Aneb kolik má housenka tělních článků?)

RNDr. Alice Bílá, Ph.D.

matematika

pedagogové 1. stupně ZŠ

6.

(5 h)

Digitální fotografie pro potřeby učitele

PhDr. Petr Novotný

ICT

nespecificky - všichni pedagogové se zájmem o digitální fotografii

7.

(6 h)

Statistické zpracování dat na PC

RNDr. František Mošna

ICT

nespecificky - všichni pedagogové se zájmem

8.

(7 h)

Metody přípravy mikroskopických preparátů pro školní výuku

RNDr. Eva Lišková, CSc.

RNDr. Jan Mourek, Ph.D.

biologie

pedagogové 2. stupně ZŠ, gymnázií a SŠ, kteří se chtějí naučit zpracovávat data pomocí statistických metod

9.

(7 h)

Metody sběru, preparace a uchovávání přírodnin pro výukové sbírky ve škole

RNDr. Jan Mourek, Ph.D.

RNDr. Eva Lišková, CSc.

biologie

pedagogové 2. stupně ZŠ, gymnázií a SŠ (aprobace biologie)

10.

(6 h)

Jak může inspirovat lesní a venkovní pedagogika : zkušenosti z MŠ Semínko

Magdaléna Kapuciánová, ředitelka MŠ Semínko v Toulcově dvoře

oblast environmentální

pedagogové MŠ

11.

(6 h)

Výroba z přírodních materiálů

Ing. Judita Kapicová, lektorka lidové tvorby

pracovní činnost

nespecificky - pedagogové MŠ, ZŠ, SŠ (včetně vychovatelů a koordinátorů EVVO)

12.

(6 h)

Ekologie společenstev
a ekomorfologie obratlovců (Aneb
Jak komu zobák narost?)

RNDr. Jindra Mourková, Ph.D.

biologie

pedagogové 2. stupně ZŠ a SŠ (aprobace biologie)

13.

(6 h)

Proč se nebát chemie

PhDr. Martin Adamec

chemie, průřezová témata

pedagogové 2. stupně ZŠ a SŠ (aprobace biologie, chemie)

14.

( 6 h)

Vzdělávání (AAE) za pomoci malých živočichů

PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D.,

Bc. Jana Bravencová

oblast environmentální, průřezové téma EV

pedagogové MŠ a 1. stupně ZŠ

15.


(6 h)

Ekonaratologie: vyprávění a příběhy o přírodě a pro přírodu

PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D.

jazyk a komunikace

pedagogové ZŠ se zájmem a vyprávění příběhů a narativní pedagogiku

Exkurze


Délka

Název

Lektor

Interdisciplinární propojení

Cílová skupina

1.

 5 dní

Vysokohorská smrčina jako didaktický prostor

Ing. Jan Andreska, Ph.D.

Botanika, zoologie, historie

 nespecifikováno - všichni pedagogičtí pracovníci

2.

 2 dny

Sovy jako modelová skupina pro environmentální výchovu

RNDr. Jenny Andresková

Zoologie & IT& environmentalistika

nespecifikováno - všichni pedagogičtí pracovníci

3.

 2+1 den

Netopýři jako modelová skupina pro environmentální výchovu

PhDr.Pavla Špringerová

Zoologie & IT& environmentalistika

nespecifikováno - všichni pedagogičtí pracovníci

4.

 3 dny

Krajina středního Polabí jako didaktický prostor

PaedDr. Zdeněk Souček

Botanika, zoologie,

nespecifikováno - všichni pedagogičtí pracovníci

5.

 3 dny

Příměstská krajina jako didaktický prostor

PhDr. Jaroslav Vodička

Botanika, zoologie, geologie

nespecifikováno - všichni pedagogičtí pracovníci

6.

 3 dny

CHKO Český Kras a CHKO Křivoklátsko jako výukový prostor

Doc.PhDr. Petr Dostál, CSc.

Botanika, zoologie, geologie

nespecifikováno - všichni pedagogičtí pracovníci

7.

 3 dny

CHKO Blaník jako didaktický prostor

Prof. RNDr.  Lubomír Hanel, CSc.

Botanika, zoologie, geologie & environmentalistika

nespecifikováno - všichni pedagogičtí pracovníci

Shrnutí

Zaujaly Vás nabízené aktivity? Neváhejte a přihlaste se prostřednictvím připraveného formuláře nebo nás kontaktujte pro získání dalších informací.


TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY


Číslo projektu: CZ.1.07/1.3.04/02.0010