Základní informace - projekt byl řádně ukončen

Projekt Alma Mater Studiorum, který byl realizován v letech 2010-2012, byl zaměřen na další vzdělávání učitelů a pedagogických pracovníků Středočeského kraje v oblasti EVVO (environmentální výchova, vzdělávání a osvěta). 

V rámci projektu vytvořili odborníci (lektoři) z různých pracovišť převážně Univerzity Karlovy 22 kurzů (15 seminářů a 7 exkurzí), které byly následně akreditovány MŠMT a ke kterým byly připraveny informační brožurky (viz lišta vlevo). 

Celkově bylo projektem podpořeno více 961 účastníků z řad cílové skupiny. Účastníci projektu ho hodnotili jako velice užitečný a dobře zorganizovaný (více informací v příspěvku - viz příloha níže).

Tyto webové stránky jsou zachovány v rámci tzv. udržitelnosti projektu. Prosím každého, kdo využije metodické materiály (naleznete je u každého semináře a u každé exkurze na konci stránky), aby vyplnil kraťoučké on-line potvrzení - zde

Všechny semináře jsou i nadále nabízeny pedagogickým pracovníkům jako akreditované kurzy dalšího vzdělávání. Jejich realizaci zajišťuje Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství PedF UK v Praze. Kontaktní osobou je Mgr. Barbora Holubová (barbora.holubova at pedf.cuni.cz). Pokud vás některý z kurzů zaujal, neváhejte nás kontaktovat.

O našich dalších aktivitách se můžete dočíst na webových stránkách projektu Věda do škol : další vzdělávání pracovníků Karlovarského kraje (https://sites.google.com/site/projektvedadoskol). Naše další aktivity ve Středočeském kraji žel nebyly podpořeny (dva podané projekty nebyly oponenty doporučeny). 
ĉ
Kateřina Jančaříková,
5. 2. 2013 2:32
ċ
almamater_IIazVI2012.pdf
(292k)
Jindra Mourková,
1. 2. 2012 0:17
Comments