Exkurze‎ > ‎

Netopýři jako modelová skupina pro environmentální výchovu

PhDr. Pavla Špringerová


Cílem dvoudenního semináře je seznámit účastníky s řádem Letouni po teoretické i praktické stránce jako modelovou skupinou živočichů vhodnou pro uplatnění v Environmentální výchově.

Důraz bude kladen mimo jiné na fyziologické a ekologické adaptace tohoto výjimečného řádu savců a s nimi spojenou problematiku jejich ochrany.

1.      Den

  • - Úvodní přednáška (charakteristika řádu letounů, zvláštnosti řádu, problematika jejich ochrany a teorie práce s echolokačními detektory)
  • Následuje vycházka do terénu spojená s vyhledáváním doupných stromů a dalších netopýřích úkrytů, ve večerních hodinách práce v terénu s detektorem

2.      Den

  • ·       Vyhodnocení nahrávek z detektorů a práce s počítačem při vyhodnocování záznamů lovecké aktivity netopýrů 
  • ·       Prohlídka půdních a sklepních  prostor a pozorování spících netopýrů
  • ·       Ukázka živých handikepovaných netopýrů ze záchranné stanice ČESONu a možnost manipulace s nimi
  • ·       Reflexe a shrnutí


Navazující jednodenní zimní seminář

S ohledem na sezónní cyklické změny v životě netopýrů je nedílnou součástí semináře jednodenní exkurze (v období prosinec – únor) na zimoviště netopýrů, během keré budou mít účastníci možnost bližšího seznámení s netopýry přímo na jejich stanovištích.


Ċ
Viktor,
13. 10. 2010 8:43
Comments