Exkurze‎ > ‎

Krajina středního Polabí jako didaktický prostor

   
                                                                                                                                                    PaedDr. Zdeněk Souček
Bějem třídenní exkurze účastníci navštíví zajímavá území středního Polabí: Rožďalovické rybníky, dále na svědecký vrch Chotuc a NPR Čtvrtě se zajímavými lesními společenstvy, dále oblast Žehuňského rybníka včetně teplomilných společenstev jižně exponovaných strání nad rybníkem a Žehuňské obory. 

Informace jsou zaměřeny na poznání historického vývoje krajiny, významu rybníků a správného hospodaření s nimi pro biodiverzitu a rovnováhu v krajině, na vliv člověka na kvalitu krajiny a na pozorování pozoruhodných a ohrožených druhů rostlin a živočichů, kterých se v oblasti nachází dostatek.
Ċ
Viktor,
13. 10. 2010 8:45
Comments