Exkurze‎ > ‎

CHKO Blaník jako didaktický prostor

Prof. RNDr. Lubomír Hanel, CSc.

Cílem třídenní exkurze je prezentovat vybrané přírodní fenomény CHKO Blaník (reliéf a charakteristiky kulturní krajiny, maloplošná chráněná území, vodní a terestrická společenstva, bioindikační druhy organismů) v širších souvislostech po stránce teoretické i praktické.
1. den

Úvodní přednáška (4 hodiny) – seznámení se s regionem a jeho charakteristikami, stavem zdejší přírody a problematikou její praktické ochrany.

Exkurze (2 hodiny) – Vlašimský park

Večerní program (2 hodiny) – hry se zaměřením na environmentální výchovu.

2. den
Exkurze do vybraných lokalit CHKO Blaník (8 hodiny)

Vyhodnocení dat z terénního sběru (2 hodiny).

3.den
Exkurze (6 hodin) – Podblanické ekocentrum ve Vlašimi (zaměření, praktická ochrana přírody, ekologická výchova, význam stanice pro handicapované živočichy)

Závěrečné zhodnocení programu (1 hodina).
Ċ
19_Hanel.pdf
(12607k)
Viktor,
13. 10. 2010 8:43
Comments