Exkurze

Garantem všech zde nabízených exkurzí je ing. Jan Andreska, Ph.D., neváhejte ho kontaktovat v případě potřeby.
[jan.andreska(zavinac)gmail.com]

Zde naleznete informace o exkurzích připravených a nabízených v rámci projektu Alma mater.

  • Na exkurze se může přihlásit jakýkoli pedagog ze Středočeského kraje - účast bude po dobu dvou let plně hrazenaz ESF (pro účastníky tedy zdarma).
  • Exkurze jsou akreditovány MŠMT (č.j. 10460/2010-25-296). Absolventi dostanou certifikát o absolvování kurzu po každé exkurzí.
  • Přihlašování na exkurze probíhá pomocí elektronického formuláře, který je dostupný z lišty vlevo nebo můžete využít uvedené telefonní číslo či výše uvedený e-mail kontakt.
  • Každý účastní exkurzí obdrží výtisk metodických materiálů k danému semináři.
  • Školy, které vyšlou učitele více než na 10 akcí projektu Alma Mater, dostanou celou knihovničku - všechny v projektu vydané publikace.

Přehled nabízených exkurzí

Podrobnosti k jednotlivým aktivitám jsou k dispozici pod odkazy názvů. Termíny konání se dozvíte prostřednictvím kalendáře na hlavní stránce (všechny již uskutečněné i zatím plánované). V případě dotazů nás můžete kdykoliv kontaktovat.

 

Délka

Název

Lektor

Interdisciplinární propojení

Cílová skupina

1.

 5 dní

Vysokohorská smrčina jako didaktický prostor

Ing. Jan Andreska, Ph.D.

Botanika, zoologie, historie

 nespecifikováno - všichni pedagogičtí pracovníci

2.

 2 dny

Sovy jako modelová skupina pro environmentální výchovu

RNDr. Jenny Andresková

Zoologie & IT& environmentalistika

nespecifikováno - všichni pedagogičtí pracovníci

3.

 2+1 den

Netopýři jako modelová skupina pro environmentální výchovu

PhDr.Pavla Špringerová

Zoologie & IT& environmentalistika

nespecifikováno - všichni pedagogičtí pracovníci

4.

 3 dny

Krajina středního Polabí jako didaktický prostor

PaedDr. Zdeněk Souček

Botanika, zoologie,

nespecifikováno - všichni pedagogičtí pracovníci

5.

 3 dny

Příměstská krajina jako didaktický prostor

PhDr. Jaroslav Vodička

Botanika, zoologie, geologie

nespecifikováno - všichni pedagogičtí pracovníci

6.

 3 dny

CHKO Český Kras a CHKO Křivoklátsko jako výukový prostor

Doc.PhDr. Petr Dostál, CSc.

Botanika, zoologie, geologie

nespecifikováno - všichni pedagogičtí pracovníci

7.

 3 dny

CHKO Blaník jako didaktický prostor

Prof. RNDr.  Lubomír Hanel, CSc.

Botanika, zoologie, geologie & environmentalistika

nespecifikováno - všichni pedagogičtí pracovníci
Comments